Month: October 2023

หนึ่งในปัญหายอดฮิตของคนที่มีบัตรเครดิตหลายๆ คนเลยก็คงเป็นเรื่องของการใช้แบบเกินตัวจนทำให้กลายเป็นหนี้สะสม อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายสำหรับคนที่ถือบัตรเครดิตเลยนั่นก็คือการมีหนี้บัตรเครดิตสะสมพร้อมกันหลายๆ ใบ เมื่อรวมกับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยแล้วนั้นก็อาจจะทำให้หลายๆ คนกลายเป็นผู้ประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินไปเลยก็ได้ บทความนี้อาสาเอาข้อมูลดีๆ มาฝากเกี่ยวกับหนทางในการปลอดหนี้ก็คือการขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินปิดบัตรเครดิต จะมีเรื่องสำคัญอะไรที่ควรทราบเอาไว้บ้าง ตามมาดูกันเลย แบ่งเบาภาระค่างวดรายเดือน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญประการแรกของการตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินปิดบัตรเครดิตเลยก็คือทำให้ภาระการผ่อนชำระค่างวดในรายเดือนลดน้อยลง หากผู้กู้ทำเรื่องขอผ่อนผันกับสถาบันทางการเงินก็มีส่วนทำให้ภาระค่าใช้จ่ายถูกยืดระยะเวลาออกไป ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระในรายเดือนก็ลดลง ดังนั้นก็ทำให้ยืดระยะและทำให้สภาพคล่องทางการเงินมีความยืดหยุ่นตามไปด้วย ทำให้ผู้กู้สามารถแบ่งเงินไปทำสิ่งอื่นๆ ได้ แทนที่จะเอามาผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตพร้อมดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ดอกเบี้ยราคาถูกลง อีกหนึ่งข้อดีของการเลือกขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินปิดบัตรเครดิตก็คือจะอยู่ในรูปแบบของการเสียดอกเบี้ยที่มากับสินเชื่อบุคคลตามปกติ แตกต่างจากการต้องชำระดอกเบี้ยที่มาจากบัตรเครดิต ซึ่งบอกเลยว่ามีอัตราการเก็บดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไปมาก ดังนั้นแนะนำว่าถ้าหากคุณคือผู้ที่มีหนี้สะสมบัตรเครดิตหลายใบ ให้ทำเรื่องเปลี่ยนเป็นการขอสินเชื่อกับธนาคารเดิม เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม โอกาสที่จะปลดหนี้ได้เร็วก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน…